LANDGOED REMMERSTEIN

een plaats van rust sinds de 15e eeuw


Landgoed Remmerstein ligt geheel binnen het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en is gerangschikt onder de Natuurschoonwet.
Het landgoed bestaat uit circa 140 hectaren in de bossen bij Rhenen. 

Remmerstein is particulier bezit. In 1907 is het gekocht door de heer M.C. Philipse en heden nog altijd in het bezit van zijn nazaten, die momenteel het beheer van het landgoed voor hun rekening nemen. 

Onlangs heeft de familie besloten om het landhuis (gedeeltelijk) ter beschikking te stellen voor commerciële exploitatie om op die wijze het landgoed te kunnen onderhouden en te bewaren voor de komende generaties.

Het centrum van het landgoed wordt gevormd door het landhuis en haar tuin. Behalve het landhuis en de tuin zijn onder meer ook de entreepartij, de duiventoren en de watertoren aangemerkt als rijksmonument.

In de afgelopen jaren is er, mede met behulp van subsidies, veel geïnvesteerd in de restauratie van het landhuis en de 3 hectaren grote tuin. Ook is een herstelplan voor het bos in uitvoering, gericht op herstel van de cultuurhistorische waarden zoals de grafheuvels en celtic fields. Fauna is volop aanwezig op het landgoed. Zandhagedissen, hazelwormen, reeën en vele vogels hebben hun plek gevonden.

In samenwerking met de eigenaren van landgoed Remmerstein heeft Valentijn Studios een portret gemaakt zodat de schoonheid en de waarde van dit stuk cultureel erfgoed gedeeld kan worden met een groter publiek.

2015 | 3.39 min. | color | dutch

Bekijk meer van ons werk